Compromesos amb cuidar el medi ambient, Transports Marsol ha inclòs un nou membre a la flota que va propulsat amb gas natural per tal de reduir les emissions de C02. També hem establert una política de renovació de la nostra flota per tal de poder garantir que els camions de la flota disposin dels últims avanços de sostenibilitat. D’aquesta manera utilitzant la millor tecnologia ens permet poder reduir l’impacte d’emissions de partícules tòxiques per kilòmetre recorregut complint les regulacions europees de medi ambient.